งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 18 ปี

DSC 4178

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 18 ปี สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน และ นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนในรอบปีที่ผ่านมา โดยในช่วงเช้า เป็นพิธีสงฆ์ และพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านผู้สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร มีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 29 ราย 2.ด้านผู้เสียสละ ทุ่มเท อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทำให้งานสำเร็จสัมฤทธิ์ผล มีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 10 ราย 3.ด้านผู้บริหาร ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 ราย 4.ด้านทำงานเป็นทีม ทีมที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 9 ทีม ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์      ภาพ โดย: นายถาวร  คล้ายวงษ์ 

รูปภาพเพิ่มเติม:  https://drive.google.com/drive/folders/1wOMCkmjUTf22PctedA2H3WRi3vap-x-z?usp=sharing