ม.เกษตร กำแพงแสน เข้าศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ณ ศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

IMG 5337

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน นำคณะเจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพย์สิน เข้าศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ อาทิ วิธีการสรรหาหรือการได้มาซึ่งผู้บริหารศูนย์สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนาและการบริหารจัดการผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย การดูแลและติดตามผลประโยชน์ การลงทุนหรือร่วมทุนกับบริษัทเอกชนภายนอก การบริหารจัดการพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์