• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ฝึกอบรม / สัมมนาฯ
  • ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี Biosensor สู่การพัฒนานวัตกรรมการวินิจฉัยโรคในสัตว์"

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี Biosensor สู่การพัฒนานวัตกรรมการวินิจฉัยโรคในสัตว์"

White And Blue Modern Professional 2023 Business Conference Poster

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กับผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์   

📅 วันที่ : 31 กรกฎาคม 2567
⏰ เวลา : 08.15 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องทองหลางลาย ชั้น 5 ตึก B อาคารเรียนและปฏิบัติการคลินิกศึกษาทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
 Biosensor หรือ ระบบการตรวจวัดทางชีวภาพเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและถูกใช้ในวงการแพทย์มากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อติดตามภาวะเบาหวาน โดยระบบดังกล่าวสามารถตรวจวัดและรายงานผลเชิงปริมาณ และรายงานออกมาเป็นสัญญาน ซึ่งสามารถต่อยอดให้ใช้งานร่วมกับ smartphone หรือ เครื่องมืออื่น ๆ ได้
ในการสัมมนานี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
• แนะนำศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน
• การพัฒนาอุปกรณ์ไบโอเซนเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน
• เครื่องอ่านไมโครอะเรย์แบบพกพาและราคาถูก สำหรับชุดตรวจสารพิษจากรา แบบแถบทดสอบ
• แนวทางวางแผนการตลาดเพื่อผลักดันงานวิจัยชุดทดสอบให้พร้อมต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
• อบรมเชิงปฏิบัติการอุปกรณ์เซนเซอร์เชิงแสงสำหรับตรวจวัดสารชีวโมเลกุล
อย่าพลาดโอกาสนี้ รับจำนวนจำกัด
**********************************************************************
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 24 กรกฎาคม 2567
***ภาคบรรยายจำกัด 60 ท่าน
📌📌ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/B1xK4stjzGt2JL5Y8
***ภาคปฏิบัติจำกัด 15 ท่าน
📌📌ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/URKRW8NH51CaFZCk67