• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ฝึกอบรม / สัมมนาฯ
  • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตรวจวัดฟีโนไทป์ของพืชด้วยเทคนิคการวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์ (Chlorophyll fluorescence analysis)"

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตรวจวัดฟีโนไทป์ของพืชด้วยเทคนิคการวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์ (Chlorophyll fluorescence analysis)"

ภายใต้กิจกรรมที่ 7 ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

prอบรม 13 ธ.ค. 66