• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ฝึกอบรม / สัมมนาฯ
  • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาแนะนำเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบของส่วนงาน เรื่อง การตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาแนะนำเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบของส่วนงาน เรื่อง การตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการ

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น.

ลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/1LWg086Q8Tg9SH5GMFnLZ6QreOumMQ_jnOr_p3Jjgllw/viewform?edit_requested=true&pli=1

รายละเอียดโครงการ
https://cdn2.me-qr.com/pdf/16869556.pdf

link สำหรับเข้าร่วมโครงการ
https://ku-edu.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/ku-edu/meeting/download/2799f71ea1a944479bdc150a4ca37d87?siteurl=ku-edu&MTID=m27bc28795ecfb090985924bc6e4af74a