• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ฝึกอบรม / สัมมนาฯ
  • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความหลากหลายของกลุ่มประชากรแบคทีเรียด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ส่วน 16S rDNA"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความหลากหลายของกลุ่มประชากรแบคทีเรียด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ส่วน 16S rDNA"

 16SrDNA14 15

ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://cab.kps.ku.ac.th/ACT/id.php?ID=344