• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ฝึกอบรม / สัมมนาฯ
  • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจวัดฟีโนไทป์ของพืชด้วยเทคนิคการวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์แบบภาพถ่าย" (Chlorophyll fluorescence imaging)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจวัดฟีโนไทป์ของพืชด้วยเทคนิคการวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์แบบภาพถ่าย" (Chlorophyll fluorescence imaging)

 541230 t

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง A-106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
เปิดรับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566 * จำกัดจำนวนผู้สมัคร 20 ท่านแรก เท่านั้น!!
(สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมที่ www.cab.kps.ku.ac.th วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

ลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7nMwN5sjxwSS7UJ8ehLFtXhxB8FSXr6Z3pPdtUD0TgI2yqQ/viewform