ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 3"

353803609 659535699543278 678256539691438556 n

อบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 3"

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566   ณ อาคารเรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

----------------------------

รับสมัครถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2566  จำนวน 200 คน

สมัครทางไลน์เท่านั้น โดย แอด line เบอร์ 0866866890 คุณวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์

*****ค่าลงทะเบียน*****

1,800 บาท/คน (รวมค่าใช้จ่ายในการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่างวันที่อบรม ไม่รวมค่าที่พักผู้เข้าอบรม)

-----------------------------

โอนชำระค่าลงทะเบียนได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขที่ 769-2000010  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รายละเอียดเพิ่มเติม https://sites.google.com/ku.th/aggie-train66/home