• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ฝึกอบรม / สัมมนาฯ
  • ขอเชิญอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่การเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพมืออาชีพ และเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ฟรี!!!

ขอเชิญอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่การเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพมืออาชีพ และเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ฟรี!!!

 3 course facebook 01

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ขอเชิญผู้ที่อยู่ในสายงานเทคโนโลยีชีวภาพ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่การเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพมืออาชีพ และเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ฟรี!!!

หลักสูตรการพัฒนานักเทคโนโลยีชีวภาพทั้ง 3 สาขา ทุกสาขาอาชีพสามารถสมัครฝึกอบรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2566

* อบรมรูปแบบ E-training ผ่านเวบไซต์NeXT Academy

  1. หลักสูตรการพัฒนานักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 3 อบรมได้ตั้งแต่วันที่ 17 –30 เมษายน 2566
  2. หลักสูตรการพัฒนานักเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ระดับ 5 อบรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 -15 พฤษภาคม 2566
  3. หลักสูตรการพัฒนานักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ระดับ 5 อบรมได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2566

* ผู้สมัครสามารถส่งหลักฐานเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพแบบ RESK

1.อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 3 สามารถส่งหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2566

  1. อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ระดับ 5 สามารถส่งหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2566

3.อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ระดับ 5สามารถส่งหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2566

** สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง **

 https://drive.google.com/drive/folders/1GaG77sGgC5k1BloUdsLC3-M5wokPBRfW?usp=sharing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • 098-7954935 (สุปรียา)
  • 099-3362890 (พรทิพย์)