ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ CAB - SCIENTIFIC CLINIC 2023 “คลินิกวิชาการ” ประจำปีการศึกษา 2565

 Screenshot 2023 01 23 145658

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ CAB - SCIENTIFIC CLINIC 2023 “คลินิกวิชาการ” ประจำปีการศึกษา 2565 ดำเนินโครงการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 กันยายน 2566 มุ่งเน้นงานบริการวิชาการด้านการเขียนบทความทางวิชาการ "Writing a scientific article"