• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ฝึกอบรม / สัมมนาฯ
  • ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง "วิกฤติราคาอาหารสัตว์และแนวทางการใช้โปรตีนทางเลือกจากหนอนแมลงวันลาย"

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง "วิกฤติราคาอาหารสัตว์และแนวทางการใช้โปรตีนทางเลือกจากหนอนแมลงวันลาย"

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น.

📌ณ ศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 304 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

งานนี้เข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
link ลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/1bLpOY9_xmirBQEbt3x-4zBDtV6wGLKddIOzBdHBRWs8/edit

6454110416 f