เปิดรับสมัครอบรม สำหรับนิสิต ฟรี ! รับจำนวนจำกัด โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566