ขอเชิญชวนอบรม "การผลิตพืชสมุนไพรและการแปรรูป"

309226213 485858280244355 7557583090287422987 n

อบรม "การผลิตพืชสมุนไพรและการแปรรูป"
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565
ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
-------------------------------------------
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,000 บาท
(รวมอาหารกลางวัน วัสดุในการฝึกปฏิบัติ และตัวอย่างนำกลับบ้าน)
กรุณาส่งแบบตอบรับ (ภายในวันพุธที 19 ตุลาคม 2565)
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/3RfBXe7