• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ฝึกอบรม / สัมมนาฯ
  • ร่วมเสวนา "นำเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี" กับคณาจารย์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน Techno Mart 2022

ร่วมเสวนา "นำเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี" กับคณาจารย์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน Techno Mart 2022

 TechnoMart2022 PR v5 4CAB

ร่วมเสวนา "นำเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี" กับคณาจารย์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงาน Techno Mart 2022 : BCG สู่เศรษฐกิจ สร้างคุณค่า วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 - 18.00 น. ชั้น 3 Lifestyle Hall สยาม พารากอน กรุงเทพฯ และโดยผ่านช่อง Facebook live ได้ที่ https://www.facebook.com/TechnoMartThailand