• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ฝึกอบรม / สัมมนาฯ
  • ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล”

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล”