เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ทุนส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2567

 97416410

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2567
 
ใบสมัครและเอกสารประกอบ : ทาง QR Code หรือ ลิงค์ https://drive.google.com/.../1DDgmpy49bhbVELjdVTcbqC.../view
ส่งใบสมัคร : กองบริหารกิจการนิสิต
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายทุนการศึกษา โทร. 096 809 6932