• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวนิสิต
  • เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษากองทุนการศึกษา เอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษากองทุนการศึกษา เอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2566

 T XMB

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2566

  • ส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนได้ที่กองบริหารกิจการนิสิต รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1pMBNgP12aD65bSu92Zas9mluA6o2E0c0
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณณัฐกมล โทร. 096 809 6932