• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวนิสิต
  • ประกาศรับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปี 2566

ประกาศรับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปี 2566

 ประกาศกยมปการศกษาของตน2566 3 resize

ประกาศกยมปการศกษาของตน2566 2 resize

ประกาศกยมปการศกษาของตน2566 3 resize

กองบริหารกิจการสังเกตการณ์ โทรศัพท์ 034-351-882 ต่อ 3092 หรือ 095-603-2619