• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวนิสิต
  • ขอเชิญชวนให้ นักเรียน นิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอก ร่วมสร้างวินัยการขับขี่รถจักรยานยนต์

ขอเชิญชวนให้ นักเรียน นิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอก ร่วมสร้างวินัยการขับขี่รถจักรยานยนต์

Traffic65 

เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
 
เรื่องที่ควรตระหนักเกี่ยวกับการสวมหมวกกันน็อค
1. สวมหมวกกันน็อค แม้จะนั่งซ้อนท้าย
2. สวมหมวกกันน็อคให้เด็กเสมอ
3. อย่าประมาท