ประกาศรับสมัครทุนเครือเจริญเจริญโภคภัณฑ์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครทุนเครือเจริญเจริญโภคภัณฑ์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 90 ทุน ทุนละ 50,000 บาท โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ข้อชี้เเจงเพิ่มเติมด้านคุณสมบัติผู้สมัครมีดังนี้

๐ ผู้สมัครต้องเป็นนิสิต นักศึกษา รหัส 65

๐ ผู้สมัครจะได้รับทุนในปีการศึกษาถัดไป ยกตัวอย่างคือ ผู้สมัครเรียนหลักสูตร4ปี ตอนสมัครอยู่ชั้นปี1 ก็จะได้รับทุนตอนอยู่ปี2 และได้ต่อเนื่องไป 3 ปี (ปี 2,3,4)

ทั้งนี้โครงการทุนฯ ได้เพิ่มข้อความ "โดยจะเริ่มได้รับทุนฯ ในปีการศึกษาถัดไป" ในบรรทัดสุดท้ายของข้อ 1.1 แล้วครับ หากท่านใดต้องการใช้ประกาศฉบับนี้ก่อนเปิดรับสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์นี้ https://drive.google.com/file/d/10N7oibbROZwMySGX-8ZCxesdK3DR_WLI/view?usp=share_link

ทน CP 65