ขอเชิญชวนนิสิตส่งผลงานประกวดออกแบบหมวกนิรภัย โครงการ "KU83 Helmet Design"

 

cap

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญชวนนิสิตปริญญาตรีทุกชั้นปี สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบหมวกนิรภัย

โครงการ "KU83 Helmet Design" ภายใต้คอนเซปต์ "KU Safety Riding" ชิงทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และได้ร่วมเป็นทีมออกแบบของที่ระลึกสำหรับนิสิตใหม่ KU83 

  • เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2565 ส่งผลงานทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: งานพัฒนานิสิต กองบริหารกิจการนิสิต โทร. 096 809 6932
  • รายละเอียดการประกวด