ประกาศกู้ยืมฯ กยศ.กรอ. ภาคต้น 2563 สำหรับนิสิต รหัส59-62 ที่กำลังศึกษาอยู่

 

เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตทุกคณะ ทุกชั้นปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Attachments:
Download this file (2-4-2563.pdf)รายละเอียด263 Downloads