มก.กพส. ร่วมพิธีรับกระบือทรงไถ่ชีวิตพระราชทาน

DSC09136

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมพิธีรับกระบือทรงไถ่ชีวิตพระราชทาน จำนวน 6 ตัว ซึ่งได้พระราชทานให้แก่ กองทัพทหารอากาศ โรงเรียนการบินกำแพงแสน จำนวน 2 ตัว และพระราชทานให้แก่เกษตรกร 2 ราย รายละ 2 ตัว เพื่อนำไปเลี้ยงสร้างอาชีพต่อไป ณ ลานกระบือ กองทัพทหารอากาศ โรงเรียนการบิน ขณะเดียวกันรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้บัญการทหารอากาศ โรงเรียนการบิน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนการบิน ครบรอบ 104 ปี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทหารอากาศ

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์