• หน้าแรก
  • ข่าว
  • สมัครงาน
  • ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

Slide1

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://www.cab.kps.ku.ac.th/