• หน้าแรก
  • ข่าว
  • สมัครงาน
  • สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารทั่วไป

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารทั่วไป