• หน้าแรก
  • ข่าว
  • สมัครงาน
  • สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารทั่วไป

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารทั่วไป