• หน้าแรก
  • ข่าว
  • สมัครงาน
  • สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป