• หน้าแรก
  • ข่าว
  • สมัครงาน
  • สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรับสมัคร พนง.เงินงบประมาณ ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ สังกัดกองบริการกลาง

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรับสมัคร พนง.เงินงบประมาณ ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ สังกัดกองบริการกลาง

สมัครงานออนไลน์ได้ที่ : https://itservice.kps.ku.ac.th/kpsjob/