• หน้าแรก
  • ข่าว
  • สมัครงาน
  • สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน จำนวน 6 ตำแหน่ง ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน จำนวน 6 ตำแหน่ง ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์