• หน้าแรก
  • ข่าว
  • สมัครงาน
  • รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา คณะเกษตร กำแพงแสน

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา คณะเกษตร กำแพงแสน

324237090 994783085242924 4926636005705747142 n

สังกัดงานแผนและวิชาการ สำนักงานเลขานุการ
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/3in1lmD