• หน้าแรก
  • ข่าว
  • สมัครงาน
  • สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริการกลาง

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริการกลาง