• หน้าแรก
  • ข่าว
  • สมัครงาน
  • สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป