• หน้าแรก
  • ข่าว
  • สมัครงาน
  • สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้จัดการร้าน THE PREMIUM @KU KPS และศูนย์หนังสือฯ และตำแหน่งพนักงานขาย ร้าน THE PREMIUM @KU KPS

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้จัดการร้าน THE PREMIUM @KU KPS และศูนย์หนังสือฯ และตำแหน่งพนักงานขาย ร้าน THE PREMIUM @KU KPS