การรับสมัครนิสิต TCAS รอบที่ 4 (โควตารับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2567

 tacs 67 4 b 1

  • เริ่มรับสมัครวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 0.01 น. เป็นต้นไป
  • สมัครภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 21.00 น. และชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 22.00 น. เท่านั้น
  • ตรวจสอบสถานะผู้ผ่านการคัดเลือก(ไม่มีการสอบสัมภาษณ์) ผ่านระบบวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ https://admission.kps.ku.ac.th/kpsadm/ (ดูรายละเอียดการรับสมัคร)