เพิ่มจำนวนรับ รอบ 3 ADMISSION จากเดิม 999 ที่นั่ง ปรับเป็น 3,026 ที่นั่ง

 3C4E38B0 830F 4F18 9B7D 3FEB268B1A1D

สมัครได้ที่ www.mytcas.com
 
เว็บไซต์การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ที่ https://admission.kps.ku.ac.th
เว็บไซต์ กองบริหารการศึกษาhttps://education.kps.ku.ac.th