กำหนดการ TCAS'66 รอบ 3 Admission

 rd3 Admission1200500

สามารถสมัครได้ที่  https://www.mytcas.com

ว็บไซต์การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ที่ https://admission.kps.ku.ac.th
เว็บไซต์ กองบริหารการศึกษา https://education.kps.ku.ac.th