มาตรการป้องกัน ความรู้ กิจกรรม ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

COVID-19

หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด

หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกันผู้อื่น

ล้างมือให้สะอาด

หากมีอาการ

ไข้ ไอ ควรพบแพทย์ทันที
  • หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด

  • หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกันผู้อื่น

  • ล้างมือให้สะอาด

  • หากมีอาการ

    ไข้ ไอ ควรพบแพทย์ทันที

แผนดำเนินการ

พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดสถานที่