มาตรการป้องกัน ความรู้ กิจกรรม ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

COVID-19

ข่าว COVID-19 / ประกาศ

  หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด

  หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกันผู้อื่น

  ล้างมือให้สะอาด

  หากมีอาการ

  ไข้ ไอ ควรพบแพทย์ทันที
  • หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด

  • หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกันผู้อื่น

  • ล้างมือให้สะอาด

  • หากมีอาการ

   ไข้ ไอ ควรพบแพทย์ทันที

  แผนดำเนินการ

  พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดสถานที่