• Home
  • ข่าว
  • ข่าวสมัครงาน
  • สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) 2 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) 2 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี

สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://itservice.kps.ku.ac.th/kpsjob/