• Home
  • ข่าว
  • ข่าวสมัครงาน
  • สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ วมว. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ วมว. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี