• Home
  • ข่าว
  • ข่าวสมัครงาน
  • สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ขยายเวลาประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการ วมว. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ขยายเวลาประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการ วมว. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี