• Home
  • ข่าว
  • ข่าวนิสิต
  • โครงการ Business Brotherhood 2566 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 28 ตุลาคม 2565 (นิสิตที่มีผลิตภัณฑ์หรือมีธุรกิจเป็นของตนเองรีบมาสมัครกันนะคะ)

โครงการ Business Brotherhood 2566 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 28 ตุลาคม 2565 (นิสิตที่มีผลิตภัณฑ์หรือมีธุรกิจเป็นของตนเองรีบมาสมัครกันนะคะ)

 310449645 856999015296557 2350814351830076822 n

🤩👉ประชาสัมพันธ์ โครงการ Business Brotherhood 2566 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 28 ตุลาคม 2565 (นิสิตที่มีผลิตภัณฑ์หรือมีธุรกิจเป็นของตนเองรีบมาสมัครกันนะคะ)//งบสนันสนุนไม่เกิน 200,000 บาท 😀
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร..นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกระดับ ทุกชั้นปี และ นิสิตที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี (ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ มาก่อน) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัยประจำปี (Business Brother2566 ได้รับงบสนันสนุนไม่เกิน 200,000 บาท
//คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เป็นการรวมกลุ่มของนิสิต 1-3 คนที่ต้องการดำเนินธุรกิจ (Startup) เกี่ยวกับด้านอาหาร,เกษตร, ดิจิทัล, สุขภาพ การแพทย์ และการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
- จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว หรือยังไม่จดก็ได้ แต่ต้องมีเป้าหมายในการจดทะเบียน
- มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของธุรกิจเดิม หรือธุรกิจใหม่ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
- มี Idea ที่พร้อมจะสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และนำสู่การทดสอบตลาดได้ และพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้อย่างต่อเนื่อง
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 ห้อง 504 0-2942-8925 (สายตรง), 0-2942-8812-5 ต่อ 501, 502 โทรสาร : 0-2942-8927
*โดยสามารถกรอกใบสมัครได้คิวร์อาร์โค้ด*
และส่งใบสมัครมาที่
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รีบมาสมัครกันนะ🙂