บรรยายพิเศษในการสัมมนาและประชุมวิชาการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชง กัญชาตามมาตรฐาน อ.ย." และ "อนาคตประเทศไทย 2585"

งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25
เกษตรศาสตร์อัจฉริยะ สุขภาวะคนไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2565


© Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน