งานนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

หน้า1งานเกษตร11พย65

  • วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ----->การแข่งขันเพาะกาย รายการ "สุภาพบุรุษหุ่นดีสุภาพสตรีหุ่นสวย  KUSS MODEL COMPETITION ครั้งที่ 6"
  • วันที่ 8 ธันวาคม 2565 --------> ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
  • วันที่ 9 ธันวาคม 2565  --------> OPEN HOUSE  / การแข่งขัน Sports Science Talent / นิทรรศการวิทยาศาสตตร์การกีฬา
  • วันที่ 10 ธันวาคม 2565 ------>  การแข่งขัน KUSS Challenge

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครการแข่งขันแต่ละประเภทได้ที่  https://ss.kps.ku.ac.th/activity/kasetfair

งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25
เกษตรศาสตร์อัจฉริยะ สุขภาวะคนไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2565


© Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน