จองหอพักนิสิตออนไลน์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-4

booking 2 4 f62

จองหอพักนิสิตออนไลน์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-4

ผ่านทางระบบ http://158.108.196.58/dorm-booking/

วันที่ 1 เมษายน 2562 (เวลา 08.30 น.) - 2 เมษายน 2562 (เวลา 16.30 น.) หอพักแอร์
วันที่ 3 เมษายน 2562 (เวลา 08.30 น.) - 4 เมษายน 2562 (เวลา 16.30 น.) หอพักพัดลม

ยืนยันการจองและพิมพ์ใบชำระเงิน (Bill Payment) ชำระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา (ค่าบริการ 10 บาท) หรือผ่านทาง Application "SCB Easy" (ฟรีค่าบริการ) ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 หากล่าช้าต้องเสียค่าปรับวันละ 50 บาท จนถึงวันที่ชำระเงินที่หน่วยหอพักนิสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://goo.gl/emQAuJ
หน่วยหอพัก โทร. 0-3435-1575