โครงการสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปีการศึกษา 2561

40202486 1844739705613475 4420446303150931968 n

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 สโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการ "สักการะองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปีการศึกษา 2561" เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครปฐม เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ก่อนออกเดินทาง นายทศพร ดำผอม ประธานโครงการกล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากรศ.ดร. สมิต ยิ้มมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม กล่าวเปิดโครงการ บริเวณหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน จากนั้นได้เดินทางไปสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ ยังวัดพระปฐมเจดีย์ มีกิจกรรมการบรรยายประวัติความเป็นมาขององค์พระปฐมเจดีย์ โดยพนักงานสันทนาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำวัดพระปฐมเจดีย์ การบำเพ็ญประโยชน์ของนิสิตโดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณวัด ทั้งยังได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาประวัติความเป็นมาและสถานที่สำคัญประจำจังหวัดนครปฐม ขอบคุณภาพบางส่วนจากทีมงานแบกกล้องส่องเกษตร

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=1844739015613544

ข่าว/ภาพ โดย: หน่วยวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์