โครงการบ้านเราน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

DSC01722

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีโครงการบ้านเราน่าอยู่และมอบรางวัลแก่นิสิตที่ชนะการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์หอพักนิสิตรูปแบบวีดีทัศน์ แนะนำหอพัก ในมุมมอง "หอพักเราน่าอยู่" เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่แสดงถึงความรักความผูกพันต่อหอพักที่ตนพักอาศัย โดยโครงการนี้ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ จนถึงวันนี้ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องนนทรี อาคารกิจการนิสิต (กำแพงแสน ) ซึ่งเป็นวันปิดโครงการและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ดังนี้ 

๑ รางวัลการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์หอพักนิสิตรูปแบบวีดิทัศน์ แนะนำหอพักในมุมมอง "หอพักเราน่าอยู่" 

  • รางวัลชนะเลิศอันดับ ได้แก่ทีม Imagine Team คะแนนรวม ๗๔ คะแนน

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ทีม Positive Thinking คะแนนรวม ๗๐ คะแนน

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ทีม Dream Team คะแนนรวม ๖๕ คะแนน

  • รางวัลชมเชย ได้แก่ทีม KU Next Team คะแนนรวม ๖๑ คะแนน

  • รางวัลชมเชย ได้แก่ทีม KU Creators Team คะแนนรวม ๔๙ คะแนน

๒ รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) ได้แก่ Dream Team ชนะการแข่งขันด้วยยอดไลท์ ๒๓๒๗ ไลท์ ๘๔ แชร์

 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์