บรรยายเรื่องทุนการศึกษาต่อ ระยะสั้น-ระยะยาว และหลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากอาจารย์ Nagoya University

IMG 6136

 

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 Mr.Nadoka HAMAMOTO Student Affairs Section จาก Nagoya University ได้มาประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ ระยะสั้น-ระยะยาว และหลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่น เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งมีนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและสอบถามข้อมูลทุนการศึกษาจำนวนหนึ่ง หากมีนิสิตท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลทุนการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนันทพร มากมูล นักวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องงานวิเทศ ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ อาคารกองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ (ข้างเซเว่น) เบอร์ติดต่อ: 034-352200

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์