• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ฝึกอบรม / สัมมนาฯ
  • ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดโครงการฝึกอบรม การแปรรูปพืชสมุนไพรและพืชอาหารเพื่อเพิ่มมูลค้าเชิงการค้า

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดโครงการฝึกอบรม การแปรรูปพืชสมุนไพรและพืชอาหารเพื่อเพิ่มมูลค้าเชิงการค้า

วันที่ 10 – 11 กันยายน พ.ศ. 2563

herb63

Attachments:
Download this file (herb63-form.pdf)ใบสมัคร15 Downloads
Download this file (herb63-schedule.pdf)ตารางอบรม26 Downloads
Download this file (herb63.pdf)โครงการ18 Downloads