ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดโครงการฝึกอบรมการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า

การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 6
วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2563
organic63
Attachments:
Download this file (organic63-form.pdf)ใบสมัคร82 Downloads
Download this file (organic63-schedule.pdf)กำหนดการ143 Downloads