• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ฝึกอบรม / สัมมนาฯ
  • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนำร่อง Non Degree กลุ่ม Smart Farming "หลักสูตรผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ" โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนำร่อง Non Degree กลุ่ม Smart Farming "หลักสูตรผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ" โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

S 19005458

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนำร่อง Non Degree กลุ่ม Smart Farming "หลักสูตรผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ" โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. https://futureskill-newcareer.in.th/course_g…/smart-farming/

👉ฟรี❗️❗️ หลักสูตรผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ (เรียนออนไลน์) https://futureskill-newcareer.in.th/course/5073/

👉 900 บาทเท่านั้น❗️❗️ หลักสูตรผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ (เรียนออนไลน์และปฏิบัติการ) https://futureskill-newcareer.in.th/course/5063/